Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Kalça Diz Artroplasti Derneği’nin 30 Mart-02 Nisan 2017 tarihleri arasinda Antalya Gloria Kongre Merkezinde düzenleyecegi “10.Ulusal Artroplasti Kongresi”nin final programını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayım.

Bir öncekin de olduğu gibi bu kongremizde de “iyi artroplasti cerrahi” olma yolunda ilerlemek isteyen ve de bu konuya emek veren herkesi bir arada toplamaya vesile olacak ve bilimsel açıdan doyurucu aynı zamanda keyif alacağınız bir programı oluşturmaya gayret ettik. 

Bu toplantıda kazanılması hedeflenen bilgi ve becerilerin başında katılımcıların olabildiğince interaktif, samimi bir ortamda tecrübeli duayenlerle birlikte tartışabilmeleri, cerrahi tekniklerini geliştirebilme yolunda püf noktaları öğrenmeleri ve de ilginç bir o kadar da komplike vakalara nasıl yaklaşabilecekleri konusunda becerilerini geliştirmeleri olacaktır.

Kongremizin bilimsel programına destek veren ülkemizin değişik hastanelerinde çalışan 90 na yakın meslektaşımıza gönülden teşekkür etmek isterim. Ayrıca bu kongrede mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi devam eden araştırma görevlisi ve asistan arkadaşlarımızı da görmek en büyük arzumuzdur. 

Artroplastiye emek veren herkesi kongremizde görmek bizleri güçlendirecektir.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Bülent Erdemli
Kalça Diz Artroplasti Derneği Başkanı

 

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi
30 Mart -2 Nisan 2017

Kongre Merkezi
Gloria Kongre Merkezi - Antalya

Kongre Dili
Kongre dili Türkçe'dir.

Kredilendirme
Kongre Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Kayıt - Danışma
Kayıt ve danışma masaları Gloria Kongre Merkezi'nde 30 Mart 2017 tarihinden itibaren kongre boyunca 08:00- 20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Katılım Belgesi
Kongreye katılan tüm katılımcılara kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

Bildiriler
Kongreye poster ve sözel bildiriler kabul edilecektir. Bildiri göndermek için son başvuru tarihi 1 Mart 2017'tir.
Bildiriler www.artroplasti2017.org sitesinden on-line olarak gönderilecektir.

 

Sağlık Bakanlığı'nın 23.10.2003 tarihli yönetmeliğinin 11.maddesi ve buna bağlı tanıtım ilkelerine kurallarına göre, (AIFD) firmalar bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki kişilerin katılım konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Sağlık Sektörünün yüksek standartları koruma konusunda göstereceğiniz duyarlılık ve destek için teşekkür ederiz.

 

Kurullar

Kongre Başkanı
Dr. Bülent A. ERDEMLİ

Kongre Sekreteri
Dr. Emin Ertuğrul ŞENER

Düzenleme Kurulu
Dr. Burak BEKSAÇ
Dr. Ömer Faruk BİLGEN
Dr. Fahri ERDOĞAN
Dr. İrfan ÖZTÜRK
Dr. Fatih PESTİLCİ
Dr. Mazhar TOKGÖZOĞLU
Dr. İbrahim TUNCAY
Dr. Çağatay ULUÇAY

 

Bilimsel Program

30 Mart 2017, PERŞEMBE
  KAYIT
08:00-16:00
   
  Korkutucu Total Kalça Artroplastisi ! : Primer ve Revizyonda Kompleks Kalçalara Yaklaşım
  (Vaka Bazlı Tartışma)
  17:00-18:30
 
Moderatör: Dr. Remzi Tözün
Dr. Nejat Güney
Dr. Şükrü Araç
Dr. Halit Özsüt
Dr. İnci Yüksel
 
31 MART 2017, CUMA
07:45 Hoşgeldiniz
  Dr. Bülent Erdemli
  Kalça Diz Artroplasti Derneği Başkanı
07:50 Dr. Mustafa Başbozkurt
  TOTBİD Başkanı
07:55 Artroplasti de Yalın Düşünce ve Hata Türleri Risk Analizi
  Dr. Aysun Yılmazlar
 
  OTURUM 1 - Dr. Remzi Tözün
  Özellikli ve Problemli Patolojilerde Total Kalça Protezi Uygulamaları
 
08:15 Başarısız Kalça Kırığı Cerrahisi Sonrası
  Dr. Gökhan Meriç
08:23 Asetabulum Kırığı Zemininde
  Dr. Atilla Parmaksızoğlu
08:31 Paget Hastalığı Zemininde
  Dr. Öner Şavk
08:39 Kronik Böbrek Yetmezliği olan Hastalar
  Dr. Ömer Faruk Erkoçak
08:47 Sickle Cell Anemili Hastalar
  Dr. Selami Çakmak
08:55 Bariatrik Hasta
  Dr. Nadir Yalçın
09:03 Sorular, Katkılar
   
09:15 Kahve arası
   
  OTURUM 2 - Dr. Faik Altıntaş
  Primer Kalça Protezi: Komplikasyonlar, Tedavisi ve Önleme
 
09:30 ALVAL Tanı ve Tedavi Algoritması: Çok da zor değilmiş !
  Dr. Burak Beksaç
09:38 Enfeksiyon Tanı Algoritması :Ne zaman şüphe duyup,hangi yöntemle tanı koyacağım ?
  Dr. Fatih Küçükdurmaz
09:46 Seramik Kırığının Yönetimi !
  Dr. Burak Beksaç
09:54 İliopsoas İmpingement Sendromu: Neden ben !!
  Dr. Namık Şahin
10:02 Abduktor Kol Yetmezliği: Çözümü kolay değil! ?
  Dr. Nejat Güney
10:10 Periprostetik Kırık da Tedavi Algoritması
  Dr. Abdullah Göğüş
10:18 Sorular, katkılar
   
10:30 Kahve arası
   
  OTURUM 3 - Dr. Ahmet Turan Aydın, Dr. Asım Kayaalp
  Kalça Sorunlarında Artroskopik Cerrahi
  (Olgu Temelli Tartışmalı Oturum)
 
11:00 Femoro-Asetabular Sıkışma Sendromunda Artroskopik Cerrahi
  Dr. Asım Kayaalp
11:08 Artritik Kalçada Artroskopinin Yeri
  Dr. Reha Tandoğan
11:16 Kalça Çevresi Sorunlarda Endoskopik Cerrahinin Yeri
  Dr. Tahsin Beyzadeoğlu
11:24 Displastik Kalçada Artroskopinin Yeri
  Dr. Ahmet Fırat
11:32 Sorular, katkılar ve olgu temelli tartışma
   
12:00 Öğle Yemeği
   
  OTURUM 4 - Dr. Mümtaz Alpaslan
  (Önceden Kaydedilmiş Ameliyat Video Oturumu)
  Crowe Tip 4 GKÇ Zemininde TKP Ameliyatı
  Gerçek asetabulum ve Kısaltma osteotomisi
  Cerrah: Dr. Fahri Erdoğan
  13:30-14:00
   
14:00 Kahve arası
   
  OTURUM 5 - Dr. Erdal Cila
  Artroplasti de Akılcı Yaklaşımlar
 
14:15 Akıllı İlaç Kullanımı: Periprostetik Enfeksiyonun Tedavisinde !
  Dr. Halit Özsüt
14:23 VTE Profilaksisinde Değişim: Etkili ilaç ve Mekanik Profilaksi !!!
  Dr. Tuğrul Eren
14:31 Ameliyat Sonrası Ağrı Kontrolü: Ağrım yok,çok mutluyum !
  Dr. Vahit Emre Özden
14:39 Enfeksiyon Riskini En Aza Nasıl İndirebiliriz ?
  Dr. İrfan Öztürk
14:47 TKP de Trokanterik Bariyer ! : Sadece 5 dakikanızı alır !
  Dr. Hakan Kocaoğlu
14:55 Kişiselleştirilmiş Hasta Rehabilitasyonu: İlginç !
  Dr. İnci Yüksel
15:03 Sorular,katkılar
   
  OTURUM 6 - Dr. İrfan Öztürk, Dr. İbrahim Tuncay
  Sözlü Bildiriler - Kalça
  15:15-16:25
15:15 S1 Total Kalça Artroplastisinde Vidalı ve Vidasız Asetabuler Kapların Karşılaştırılması
  İsmail Murad Pepe, Onur Kocadal, Tamer Erener, Kubilay Uğurcan Ceritoğlu, Ertuğrul Akşahin, Cem Nuri Aktekin
15:20 S2 Omuz Artroplasti için Humeral Komponentin Dizaynı için Morfometrik Analiz
  Cihan İyem, Sancar Serbest, Mikail Inal, Veysel Burulday, Ahmet Kaya, Turgut Kultur, Uğur Tiftikçi
15:25 S3 Sementsiz Uygulanan Hemiartroplasti Sonrası Gelişen Brooker Evre 4 Heterotropik Ossikasyon; 2 Vaka Sunumu
  Kemal Zencirli, Salih Kaya, Mehmet Ali Dursun, Recep Taşkın, Mehmet Demir
15:30 S4 Mega Protez Uygulanan Kemik Metastazlı Renal Hücreli Karsinom Olgusunda Operasyon Öncesi Embolizasyonun Gerekliliği
  Reşit Sevimli
15:35 S5 Malatya İli ve Çevresinden Metastatik Kemik Tümörü ile Kliniğe Başvuran Hastaların Ortopedik Cerrahi Açısından İncelenmesi
  Reşit Sevimli
15:40 S6 İnstabil İntertrokanterik Femur Kırıklı Hastaların Tedavisinde Hemiartroplasti ve Proksimal Femoral Çivi (PFNA) Sonuçlarımız
  Erdinç Acar, Veysel Başbuğ, Numan Atılgan, Mustafa Özer, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçıra, Recep Memik
15:45 S7 Crowe Tip 2-3 GKDzemininde Gelişen Koksartrozlarda Femur Başı Otogreftine Basamaklı Osteotomi Uygulayarak Yapılmış Asetebular Rekonstrüksiyonların Radyolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Devran Ertilav, Mustafa Ürgüden
15:50 S8 Asetabuler Komponent Revizyonu Yapılan Hastalarda Femoral Komponent Sağkalımı
  Mehmet Ekinci, Turgut Akgül, Yücel Bilgin, Yasin Sayar, Ahmet Salduz, İrfan Öztürk, Önder Yazıcıoğlu
15:55 S9 Kalça Osteonekrozu Tedavisinde Uyguladığımız Lightbulb Tekniği ve Orta Dönem Sonuçlar
  Cemil Yıldız, Yusuf Erdem, Muhammed Hanifi Gemci
16:00 S10 Femur Başı Osteonekroz Tedavisinde Endovizyon Yardımlı Kor-Dekompresyon (Bonescope)
  Müren Mutlu, Osman Yaray, Ahmet Murat Aksakal, Hasan Kara, Ömer Faruk Bilgen
16:05 S11 Crowe Tip 4 Olguların Çimentosuz Total Kalça Artroplasti Sonrası Orta Dönem Sonuçları
  Osman Yaray, Müren Mutlu, Ahmet Murat Aksakal, Hasan Kara, Ömer Faruk Bilgen
16:10 S12 GKD’li Olgularda Uygulanan Kotiloplasti‘nin (Kontrollü Medial Duvar Kırılması) Radyolojik Sonuçları
  Ahmet Murat Aksakal, Müren Mutlu, Osman Yaray, Hasan Kara, Ömer Faruk Bilgen
16:15 S13 Kısa Femoral Stem ile Uygulanan Total Kalça Artroplastisinde Radyolojik Sonuçlar
  Ahmet Murat Aksakal, Osman Yaray, Müren Mutlu, Hasan Kara, Ömer Faruk Bilgen
16:20 Tartışma
16:25 Kahve arası
   
  OTURUM 7 - Dr. Nejat Güney
  Video Teknik, Püf Noktalar!: Ameliyatlar Başlıyor
 
16:50 Direkt Lateral Yaklaşım: Supine pozisyon
  Dr. Berk Güçlü
16:55 Direkt Anterior Yaklaşım
  Dr. Fatih Yıldız
17:00 Posterior Yaklaşım
  Dr. Çetin Önder
17:05 Displazik Asetabulama Çimentosuz Kap Yerleştirme
  Dr. Ali Baktır
17:10 Çimentolu Asetabular Komponent
  Dr. Tolga Tüzüner
17:15 3. Jenerasyon Çimentolu Femoral Stem Tekniği
  Dr. Faik Altıntaş
17:20 Protrüzyo Asetabuli
  Dr. Murat Altay
17:25 Fikse Asetabulum Kırığı: Asetabular Komponent
  Dr. Sadık Bilgen
17:30 Çimentosuz Femoral Stem Tekniği
  Dr. Fatih Pestilci
17:35 Uzatılmış Trokanterik Osteotomi
  Dr. Ömür Çağlar
17:40 İyi Fikse Asetabular Komponentin Çıkartılması
  Dr. Gürkan Özkoç
17:45 GKÇ da Yumuşak Doku Dengesinin Sağlanması
  Dr. Ömer Faruk Bilgen
17:50 Asetabular Cage Uygulama Tekniği
  Dr. Kerem Başarır
17:55 Kronik Pelvik Devamsızlık: Distraksiyon tekniği
  Dr. İbrahim Tuncay
18:00 Non-Moduler Femoral Revizyon Stem Tekniği
  Dr. Gökhan Kaynak
18:05 Tümör Protezi
  Dr. Mazhar Tokgözoğlu
   
  OTURUM 8 - Dr.Şükrü Araç:Önceki şampiyon
  En Kötü Vakam: Adayların her biri çok iddialı !
18:05-18:35
  Dr. Nejat Güney
Dr. Ömer Faruk Bilgen
Dr. Remzi Tözün
 
1 NİSAN 2017, CUMARTESİ
  OTURUM 9 - Dr. Ertuğrul Şener
  Kompartmantal Diz Hastalığı: Çözüm Seçenekleri
   
08:00 Artroskopinin Osteoartritte Yeri: Doğru hastayı seçersen !
  Dr. Mehmet Can Ünlü
08:08 Osteotomi Seçenekleri: Ne zaman, kime, hangi tip osteotomi
  Dr. Akif Güleç
08:16 İzole Patellofemoral Artroz: Rejeneratif tıptan artroplastiye
  Dr. Murat Bozkurt
08:24 Unikondiler Diz Artroplastisi: Hastalarım çok memnun
  Dr. Cengiz Şen
08:32 Gelecek Çözüm Arayışları: Futurist !
  Dr. Ömer Taşer
08:40 Sorular, katkılar
   
  OTURUM 10 - Dr. Mazhar Tokgözoğlu
  Primer Dizi Yaparken
 
08:55 Varus Deformiteli Dizlerde Yumuşak Doku Dengesini Sağlamak
  Dr. Aykın Şimşek
09:03 İleri Valgus Demormitesini Düzeltmek: Sırayı karıştırma
  Dr. Bülent Atilla
09:11 Patellofemoral Dengeyi Sağlamak: O kadar da kolay değilmiş !
  Dr. Ertuğrul Şener
09:19 Hemofilik Artrit de Diz Protezi: İşi bilene sormak lazım
  Dr. Semih Aydoğdu
09:27 Sorular, katkılar
   
09:45 Kahve arası
   
  OTURUM 11 - Dr. İrfan Öztürk
  Revizyon Diz Artroplasti: Sık Revizyon Nedenleri ve Cerrahi Zorluklar
   
10:00 Pre-operatif Planlama: Kaos istemiyorum !
  Dr. Baransel Saygı
10:08 Kemik Kayıplarında Çözüm Seçenekleri: O yok,bu yok !
  Dr. Turhan Özler
10:16 Eklem Çizgisini Oluşturabilmek: Normal yerine mi ?
  Dr. Servet Tunay
10:24 İzole Fleksiyon İnstabilitesi: Yaşasın dizim çok rahat !
  Dr. Remzi Tözün
10:32 Enfekte Diz Tedavisinde İki Aşamalı Revizyon: Altın standart
  Dr. İlhan Özkan
10:40 Sert Dizde Revizyon: Hangi komponenti değiştirsem !
  Dr. Murat Ali Hersekli
10:48 Periprostetik Kırık: Protez kalsın ve de kaynasın !
  Dr. Çağatay Uluçay
10:56 Sorular, katkılar
   
11:15 Kahve arası
   
  OTURUM 12 - Dr. Fatih Pestilci
  Diz Protezi sonrası Nadir Sorunlar
   
11:30 Refleks Sempatik Distrofi:Yanıyorum !
  Dr. Mahsut Dinçer
11:38 Metal Alerjisi:Nasıl teşhis edeceğim ?
  Dr. Bülent Özkurt
11:46 Patellar Clunk Sendromu :Çok rahatsız edici !
  Dr. Oktar Üzümcügil
11:54 Sorular, katkılar
   
12:15 Öğle Yemeği
   
  OTURUM 13 - Dr. Ömer Faruk Bilgen
  (Önceden kaydedilmiş ameliyat video oturumu)
  Revizyon Total Diz Protezi
Cerrah: Dr. Bülent Erdemli
  13:30-14:00
   
  OTURUM 14 - Dr. Fahri Erdoğan
  Siz Olsaydınız Ne Yapardınız ?
  Komplike Primer ve Revizyon Diz Artroplastisi
  14:00-15:00
 
  Dr. Şükrü Araç
Dr. Yalım Aysan
Dr. Ertuğrul Şener
Dr. İlker Çetin
Dr. Şafak Şahlan
Dr. Teoman Atıcı
Dr. Sualp Turan
 
15:00 Kahve arası
   
  OTURUM 15 - Dr. Ertuğrul Şener, Dr. İsmet Tan
  Sözlü Bildiriler-Diz
  15:15-16:30
15:15 S14 Crowe Tip 4 Gelişimsel Kalça Dizplazinde Pelvis Referans Noktalarının Bulunması
  Osman Yaray, Ahmet Murat Aksakal, Müren Mutlu, Hasan Kara, Ömer Faruk Bilgen
15:20 S15 Proksimal Femur Varus Deformitesinin Tedavisinde Uygulanan Valgus Osteotomisinin Uzun Dönem Sonuçları
  Müren Mutlu, Ahmet Murat Aksakal, Osman Yaray, Hasan Kara, Ömer Faruk Bilgen
15:25 S16 Gelişimsel Kalça Displazisi Zemininde Koksartroz Tanısıyla Bilateral Total Kalça Artroplastisi Uygulanan Hastaların Kalçalarının Crowe Derecesinin Femur Uzunluğu ve Kısaltma Miktarı ile İlişkisi
  Ömer Naci Ergin, Mehmet Ekinci, İrfan Öztürk, Serkan Bayram, Berkan Anarat, Lezgin Mert, Remzi Tözün
15:30 S17 İleri Yaş Deplase Femur Boyun Kırıklarının Hemiartroplasti ve Total Kalça Artroplastisi ile Tedavisinin Karşılaştırılması
  Fatih Canşah Barışhan, Burak Akesen, Teoman Atıcı, Sadık Bilgen, Kemal Durak
15:35 S18 Total Kalça Artroplastisinde Modüler Boyun 45 Aylık Takip Sonuçlarımız
  Kemal Zencirli, Mehmet Ali Dursun, Recep Taşkın, Ömer Selim Yıldırım
15:40 S19 Vücut Kitle İndeksinin Osteoartrit Cerrahisi Sonrasında Fonksiyonel Diz Verilerine Etkisi
  Meriç Ünal, Sabriye Ercan
15:45 S20 Unikondiler Diz Artroplastisinde Patellofemoral Eklem Artrozunun Evresi Post Operatif Eklem Hareket Açıklığını ve Propriosepsiyonu Etkiler mi?
  Meriç Ünal, Sabriye Ercan
15:50 S21 Total Diz Artroplastisi Gerçekleştirilen Obez Olgularda Pnömatik Turnike Basınçları ve Etkinliğinin Araştırılması. Obez Olmayan Hastalarla Karşılaştırma
  Bahattin Tuncalı, Hakan Boya, Zeynep Kayhan, Şükrü Araç
15:55 S22 Artroskopik Menisküs Onarımında Yeni Bir Inside-inside Teknik
  Alper Kebudi
16:00 S23 Primer Diz Artroplasti Uygulaması Sonrası Yaygın Metallozis; Olgu Sunumu
  Kemal Zencirli, Recep Taşkın, Salih Kaya, Mehmet Ali Dursun, Mehmet Demir
16:05 S24 Varus Gonartrozda Ekstansiyon Gap Artırmak için Tekrarlayan Kemik Kesisini Engelleyebilir miyiz?
  Uğur Tiftikçi, Sancar Serbest, Ahmet Fırat, Cem Yalın Kılınç
16:10 S25 Yüksek Fleksiyona İzin Veren Diz Protez İmplantlarının Kullanımının Ameliyat Sonrası Diz Hareket Açıklığına Etkisi
  Cemil Yıldız, Yusuf Erdem, Muhammed Hanifi Gemci
16:15 S26 İmplant Üzerinde S. Aureus’un Oluşturduğu Biyolmin Kemik Çimentosu ile Kaplanarak Yok Edilebilir mi? (Invitro Çalışma)
  Hasan Göçer, Dilek Emir, Mehmet Emin Önger
16:20 S27 Septik Zeminde Revizyon Artroplasti Vakalarında Mortalite ve Prediktif Faktörler
  Kerem Başarır, Mustafa Kavak
16:25 S28 Diz Protezi Revizyonunda Nadir Bir Sebep: İnsert Kırılması
  Haci Önder, Hakan Özcan
16:30 S29 Total Diz Artroplastisinde Turnike Kullanım Şeklinin Kanama Miktarı Üzerine Etkisi
  Hakan Kocaoğlu, Elvin Ağazade, Mahmut Kalem, Kerem Başarır, Bülent Erdemli
16:35 S30 Mobil Tip Unikondiler Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Patellofemoral Ağrı
  Ersin Erçin, Kurmay Çelen, Cemal Kızılkaya, Halil Nadir Öneş, Cemal Kural
16:40 Tartışma
   
16:45 Kahve arası
   
  OTURUM 16 - Dr. Bülent Atilla
  Video Teknik, Püf Noktalar ! : Primer Dizden Revizyona
   
17:15 Sub-vastus Açılım
  Dr. Hakkı Sur
17:20 Periartiküler Enjeksiyon Tekniği: Doğru yere !
  Dr. Doğan Atlıhan
17:25 Valgus Diz de Yumuşak Doku Gevşetmesi
  Dr. Alpaslan Öztürk
17:30 İntraoperatif Fleksiyon Kontraktürü Çözme Teknikleri
  Dr. Murat Bülbül
17:35 Fikse ve Mobil Ara Yüzeylerde PCL yi Nasıl Dengeliyorum ?
  Dr. Burak Akan
17:40 Hastaya Özel Kesi Kılavuzu ile TDP
  Dr. Göksel Dikmen
17:45 Patellar Komponenti Nasıl Değiştiriyorum
  Dr. Aydıner Kalacı
17:50 Diz Protezinde Mükemmel Çimentolama Tekniği
  Dr. Yalçın Tabak
17:55 Rektus Snip, V-Y Turn Down ve Tibial Tuberkül Osteotomisi
  Dr. Doğan Bek
18:00 Kalça ve Diz Problemlerinde Biyomekanik Etkileşim: İlginç!
  Dr. Filiz Can
18:05 İyi Fikse Komponentlerin Çıkartılması
  Dr. Cem Nuri Aktekin
18:10 Enfekte Dizde Spacer Uygulaması
  Dr. İbrahim Azboy
18:15 Patellar Clunk Sendromu: İlginç sebep!
  Dr. Yusuf Öztürkmen
18:20 Tibia da Non-Contained Defekt Onarımı
  Dr. Yaman Sarpel
18:25 Menteşeli Revizyon Diz Protezi Tekniği
  Dr. Osman Tecimel
18:30 Periprostetik Kırık Fiksasyonu
  Dr. Güvenir Okçu
   
18:35 Kapanış
  Dr. Bülent Erdemli
Kalça Diz Artroplasti Derneği Başkanı

 

Kayıt ve Konaklama

Kayıt Bilgileri
 
3 Şubat 2017 Öncesi
3 Şubat 2017 Sonrası
Uzman Hekim
600 TL
650 TL
Asistan
350 TL
400 TL
Firma Temsilcisi
300 TL
350 TL
Refakatçi - Fizyoterapist - Hemşire
300 TL
350 TL


•Fiyatlara %18 KDV eklenecektir.
•Kayıt ücretlerinin Kalça Diz Artroplasti Derneği İktisadi İşletmesi hesabına yapılması gerekmektedir.

Dış Katılım Ücreti

Dış Katılım Ücreti
560 TL

•Yukarıdaki fiyat, Kongre otellerinde konaklamayıp otele dış katılım yaparak kongreye katılan katılımcılar için kayıt ücretine ilave olarak alınacak olup, bu fiyata %18 KDV ilave edilecektir.

Konaklama Bilgileri
 
3 Şubat 2017 Öncesi
3 Şubat 2017 Sonrası
 
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Tek Kişilik Oda
Çift Kişilik Odada Kişi Başı
Gloria Serenity
1.740 TL
1.235 TL
1.930 TL
1.425 TL
Gloria Verde
1.740 TL
1.235 TL
1.930 TL
1.425 TL

•Yukarıdaki konaklama fiyatları, 30 Mart 2017 giriş ve 02 Nisan 2017 çıkış olacak şekilde paket fiyatlarıdır.
•Fiyatlara %8 KDV ilave edilecektir.
•Konaklama ücretlerinin Valör Kongre Organizasyonları hesabına yatırılması gerekmektedir.
•Belirtilen tarihler dışında talep edilecek olan ilave konaklamalar ayrıca bütçelendirilecektir.

Transfer

Tek Yön Transfer Bedeli
150 TL

•Yukarıdaki fiyat tek yön transfer fiyatı olup, bu fiyatada %18 KDV ilave edilecektir.

İptal Şartları

17 Ocak 2017 tarihine kadar yapılan iptallerde ücretin tamamı, bu tarihten sonra 10 Mart 2017’ye kadar yapılan iptallerde ücretin %50’si iade edilir. 10 Mart 2017 tarihinden sonraki iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.

Kayıt ve konaklama formu için tıklayınız

Banka Hesap Bilgileri

Kayıt Ödemeleri için
Hesap Sahibi Kalça Diz Artroplasti Derneği İktisadi İşletmesi
Banka Adı Türkiye İş Bankası
Şube Ibn-i Sina Hastanesi Şubesi (4364)
TL Iban No TR26 0006 4000 0014 3640 1058 81

Konaklama ve Dış Katılım Ödemeleri için
Hesap Sahibi Valör Kongre Organizasyonları
Banka Adı Garanti Bankası
Şube Balgat (1051)
TL Hesap No 6295025
TL Iban No TR49 0006 2001 0510 0006 2950 25
Euro Hesap No 9082771
Euro Iban No TR94 0006 2001 0510 0009 0827 71

 

İletişim

Organizasyon Sekreterya

Turan Güneş Bulvarı
Galip Erdem Caddesi 576. Sokak No:28
06550 Oran / Ankara
Telefon: +90 312 491 88 88
Faks: +90 312 491 99 89
E-posta: artroplasti@valor.com.tr

Tüm hakları Valör Kongre Organizasyonları'na aittir.